Predstavnici kompanije Roche

Predstavnici kompanije Roche


Predavanja

 • 14. March

  Business Case

 • Business Case

 • 15. March

  Case Room

 • Case Room

 • 17. March

  Business Case

 • Business Case

 • 17. March

  Case Room

 • Case Room

 • 18. March

  Speed Dating

 • Speed Dating

 • 11. March

  Meet Up

 • Kompanija Roche u Srbiji je prisutna od 1991. godine, najpre kao predstavništvo, a od 2005. godine kao samostalna kompanija Roche d.o.o. sačinjena od divizije Farmacije i divizije Dijagnostike. Sa sedištem u Beogradu, danas je jedna od vodećih farmaceutskih kompanija u Srbiji koja nastoji da obezbeđivanjem adekvatnih dijagnostičkih procedura i terapija u oblasti onkologije, reumatologije, neurologije i virusologije pacijentima omogući pristup inovativnim terapijskim opcijama i personalizovan pristup u lečenju. Naš cilj isti je kao i naša vizija - da pacijentima u Srbiji obezbedimo jednake mogućnosti lečenja kao i u Evropskoj uniji. Roche u Srbiji nastoji da kroz partnerski odnos sa lekarima, farmaceutima i drugim medicinskim radnicima, institucijama zdravstva u Srbiji i udruženjima pacijenata, obezbedi najbolja inovativna rešenja za dijagnostiku i lečenje.

  Meet Up