Predstavnici kompanije NIS

Predstavnici kompanije NIS


Predavanja

 • 18. March

  Speed Dating

 • Speed Dating

 • 14. March

  Business Case

 • Business Case

 • 15. March

  Case Room

 • Case Room

 • 16. March

  Business Case

 • Business Case
  Gde
  In Centar

 • 16. March

  Case Room

 • Case Room
  Gde
  In Centar

 • 11. March

  Meet Up

 • NIS je jedna od najvećih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi i jedan od najvećih poslodavaca u Srbiji.Naš tim broji preko 11.000 talentovanih i stručnih lјudi, koji su snaga i pokretač ovog poslovanja. Istovremeno, verujemo da naša budućnost počinje dolaskom svakog novog kolege. Radoznali smo i otvoreni za inovacije, svežinu i energiju koju u naš tim unosi svaki pojedinac koji zajedno sa nama nastoji da svakog dana živi naš slogan „Budućnost na delu“

  Meet Up