Predstavnici kompanije Belgrade Airport powered by Vinci Airports

Predstavnici kompanije Belgrade Airport powered by Vinci Airports


Predavanja

 • 15. March

  Case Room

 • Case Room

 • 17. March

  Case Room

 • Case Room

 • 18. March

  Speed Dating

 • Speed Dating

 • 11. March

  Meet Up

 • Kompanija VINCI Airports, vodeći je privatni aerodromski operater u svetu, koja upravlja sa 53 aerodroma u 12 zemalja, u čijem je sastavu kompanija BELGRADE AIRPORT d.o.o. koja tokom dvadeset petogodišnjeg perioda koncesije upravlja beogradskim aerodromom Nikola Tesla.
  Naši planovi su ambiciozni i stoga su u naš tim dobrodošli posvećeni i efikasni ljudi, usmereni na pozitivne rezultate. Verujemo da su razvoj zaposlenih, odgovarajuće znanje i stručno usavršavanje osnov efikasnog poslovanja. Povezanost sa vrednostima i kulturom matične kompanije je dobra osnova na kojoj gradimo stručno usavršavanje, individualne razvojne planove i napredovanja. Kroz razvoj zaposlenih i planiranje pozicija brinemo se za zdravu strukturu kompanije oslanjajući se na poverenje, poštovanje i solidarnost u cilju unapređenja profesionalnog napretka i poslovnih rezultata.

  Meet Up