Učesnici će na početku kroz Case Starter Pack biti upoznati sa celokupnom metodologijom rešavanja poslovne studije slučaja. Odmah nakon toga, imaće priliku da timski rešavaju zadatu studiju sa mentorom kroz Case cracking koji će pružiti uvid u to kako teče proces rešavanja studije u praksi. Sledeći dan vas očekuje radionica posvećena Problem solving-u, koja će detaljno proći osnovne koncepte rešenja kroz Analizu, Strategiju, Implementaciju i Efekte. Poslednja radionica u nizu, Transfer znanja, pružiće širi pogled na primenjivanje znanja o različitim industrijama i međusobno povezivanje. Nadamo se da ćete dosta toga naučiti i pre svega dobro se zabaviti na radionicama koje smo pripremili za vas!

prikaži više

Predstavnici kompanije ManpowerGroup u saradnji sa partnerom Assert International izradiće 85 izveštaja karijernog usmeravanja za učesnike Case Study Show-a, a za potrebe Speed Dating-a. Izveštaji su individualni i izrađuju se na osnovu ciljane karijerne orijentacije i assessment alata, kroz pregled najpodesnijih karijernih izbora u skladu sa interesovanjima i preferencijama pojedinca. Izveštaj je zamišljen tako da predstavnicima kompanija pruži detaljniji uvid u sam profil studenata. ManpowerGroup je multinacionalna kompanija poreklom iz SAD-a, koja preko 70 godina pruža kompanijama sveobuhvatna rešenja iz oblasti ljudskih resursa. ManpowerGroup u Srbiji je prihvatila i primenila globalne najbolje prakse, i od 2008. godine kada smo ušli na tržište, dokazali smo i razvili našu ekspertizu na najvišem mogućem nivou.

prikaži više

Beogradska Otvorena Škola (BOŠ) je i ove godine edukativni partner projekta na Case Academy-ji.
Studenti će kroz niz kreativnih treninga imati priliku da se upoznaju sa procesom rešavanja studije slučaja!

Beogradska otvorena škola (BOŠ) je neprofitna, obrazovna organizacija građanskog društva osnovana 1993. godine. BOŠ osnažuje ljudske resurse, unapređuje javne politike i jača kapacitete civilnog, javnog i poslovnog sektora u cilju izgradnje boljeg društva zasnovanog na znanju, odgovornosti i javnom interesu. Vizija BOŠ-a je bolje društvo zasnovano na znanju, odgovornosti i javnom interesu.

prikaži više